izmir büyükşehir belediyesi logosu

RESİM YARIŞMASI

A+
A-
RESİM YARIŞMASI

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ KAPSAMINDA “KEYİFLİ YAŞ ALMA” KONULU ULUSAL RESİM YARIŞMASI

 

1- AMAÇ:

          Dünya'da ve Türkiye'de giderek artan yaşlı nüfus oranı ve yaşlı nüfusun her türden gereksinimlerinin karşılanması, devletin ve yerel yönetimlerin bu konu üzerinde çalışmalar yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi; bilim insanları, hizmet alıcıları ve yakınları, hizmet sunucuları, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları ve bu başlıklarda dünyadan diğer aktörlerin bir araya geleceği “Uluslararası İzmir Keyifli Yaş alma Fuarı ve Kongresi” düzenlemiştir. Fuar bu yönüyle, gerek akademik gerekse pratik uygulamalarla yaşlıların, yaşlananların ve kırılgan yaşlılara hizmet verenler ile aile yakınlarını buluşturacağı, ülkemizdeki ilk etkinliktir.

Devletin, yerel yönetimlerin ve kamuoyunun ilgisini bu alana çekmek ve farkındalık yaratmak için Fuar ve Kongre kapsamında “KEYİFLİ YAŞ ALMA” konulu resim yarışması düzenlenmiştir. Yaşlanmak ve “Yaş Almak” aynı durumu anlatan ama içinde farklı imalar barındıran iki tanımlamadır. Yaşlanmak yaşlılığı kabullenmektir. Yaşam coşkusunu ve enerjisini kaybetmek, dünyadan el ayak çekmeye başlamaktır. Olumsuz (Negatif) duygudur. Yaş almak ise, yaşama sıkı sıkı bağlı olmak, ileriye yönelik plan ve projeler yapmak ve dik durmaktır. Olumlu (pozitif) bir duygudur. Yaşlanmak zamana teslim olmaktır, yaş almak ise zamana karşı direnmektir. Yaşamın sunduğu tüm değerlerden yararlanmaya devam etmektir. Kuşkusuz bu duygular insanda keyif ve haz uyandırır.

Bu yaklaşımla, sanatçılarımızdan eserleriyle Türk resim sanatına katkıda bulunmaları ve yeni eserler kazandırmaları, aynı zamanda “Yaş Alma” nın keyifli yanlarını yansıtarak bu konuda farkındalık yaratmaları beklenmektedir.

 

 

2- KONU: “KEYİFLİ YAŞ ALMA” dır.

 

 

3- KATILIM:

 

 • Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yarışma sergisinde sergilememiş olmalıdır.

 • Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları dışında, 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sanatçılar katılabilecektir.

 • Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 100 cm.' den uzun olamaz.

 • Katılımcı sanatçılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmada (tuval üzerine yağlı boya / akrilik veya baskıresim) serbesttirler.

 • Her sanatçı, yarışmaya 1 (adet) eser ile katılabilir.

 • Eserler sergilenmeye hazır olarak, elden ya da kargo aracılığıyla teslim edilmelidir. (Kargo ücreti, gönderirken yarışmacıya ait olup, yarışma sonrası iadesinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.)

 • Ekteki (Form 2) doldurularak, eserin arkasına yapıştırılmalıdır

 • Ekteki (Form 1) eksiksiz doldurulup, üzerinde “KEYİFLİ YAŞ ALMA” KONULU ULUSAL RESİM YARIŞMASI- İZMİR ifadesiyle birlikte sanatçının adı ve soyadının yazılı olduğu bir zarfa konarak, eserle birlikte, makbuz karşılığında teslim edilmelidir.

 

 • Eser Teslim Adresi:

 

Buket MAVİBULUT

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Celal Atik Spor Salonu Yanı No:9/3 Fuar İçi P.K.: 35251 Basmane / İZMİR
 

4-GENEL KOŞULLAR:

 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, katılımcıların resimleri ile ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 • Sergilenmeye ve ödüle değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminde yapılacaktır.

 • Sergilenmeyen eserler seçici kurul toplantısının ertesi gününden itibaren iade edilecektir. İzmir dışından gelen eserler adreslerine kargoyla gönderilecektir. Yarışmaya katılan sanatçılar eserlerini iade işleminin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde almaları gerekmektedir. Bu süre içinde alınmayan eserlerin kaybından ya da hasarlardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu sayılmayacaktır. Şartnameyi imzalayan her sanatçı bu hükümleri kabul etmiş sayılır.

 • Yarışma sonunda İzmir dışından ödül kazanan sanatçıların (1 kişi) yol ve konaklama masrafları karşılanacaktır. Ödül kazandığı halde törene katılamayanların ödülleri adreslerine gönderilecektir.

 • Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler için katalog basılacak ve tüm sanatçılara birer adet gönderilecektir.

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri yurt içinde ve yurt dışında sergileme hakkına sahiptir.

 • Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserlerin dereceleri iptal edilerek eser yarışmadan diskalifiye edilecektir.

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken önlemleri alır. Buna rağmen, söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespitini yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulacak Komisyon Kararı geçerlidir.

5- TELİF HAKLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi yarışma sonunda ödül alan ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerinin telif hakkını almış sayılır. Bu eser görsellerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi uzantılı web ortamında, TV yayınlarında, internet ve sosyal medyada, sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerinde, afiş, katalog, broşür vb. alanlarda her türlü şekilde kullanmak ve 5846 Sayılı Fikir ve sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde işleme, çoğaltma ve yayma yayınlama ve gösterme hakkına sahiptir. Yarışmaya katılan sanatçılar bu konuda her hangi bir itiraza baş vurmaksızın bu koşulları kabul ettiğini taahhüt eder.

6-YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Gönderim Tarihi: 21 Nisan 2017 – Cuma (Saat : 17:00 (Kargo teslim saati)

Değerlendirme Tarihi: 29 Nisan 2017 - Cumartesi

 

7-SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

Sonuçlar en kısa zamanda, İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinden www.ukeyf.org ve Basın Yayın Aracılığıyla duyurulacaktır.

Ödül Töreni: 11 Mayıs 2017 - Perşembe
 

8- SERGİLEME

11 Mayıs 2017 - 13 Mayıs 2017 Fuar Alanı

14 Mayıs 2017 – 3 Haziran 2017 Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevi Şube Müdürlüğü
 

9-ÖDÜLLER:

Birincilik; 10.000 TL. + Plaket

İkincilik; 5.000 TL. + Plaket

Üçüncülük; 3.000 TL. + Plaket

3 Adet Mansiyon Ödülü; 1.000 TL.

Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını verip vermemekte serbesttir.

Ödül alan sanatçılar ödüllerini, ödül töreni sırasında ve sergi açılışında almalı ya da yerine bir vekil tayin etmelidir.
 

10- SEÇİCİ KURUL:

Asıl Üyeler:

Prof. Dr. Aydın AYAN (Sanatçı-Mimar Sinan Üni.)

Çetin EROKAY (Sanatçı- İZMİR)

Prof. Dr. Hasip PEKTAŞ (Sanatçı-Işık Üni.)

İ.B.B. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil KESKİN

Prof. Dr. Arif Ziya TUNÇ (Sanatçı-DEÜ)

 

Yedek Üyeler:

Yrd. Doç. Turan ENGİNOĞLU (Sanatçı-DEÜ)

Yrd. Doç. Dr. Elçin ÜNAL (Sanatçı-Adnan Menderes Üni.)
 

11- RAPORTÖR:

Sosyolog Buket MAVİBULUT (İ.B.B. Sos. Hiz. Şub. Müd.)
 

12- BİLGİ VE SORULAR İÇİN

Sosyolog Buket MAVİBULUT

Tel: 0 232 293 90 62

E-mail: buket_mavibulut@izmir.bel.tr

(Yarışma şartnamesi ve formlar www.ukeyf.org adresinden indirilebilir)

FORM 1:

SANATÇI KATILIM FORMU : (Bu form kapalı zarfa konacaktır)

 

 

Resim Yarışması ile ilgini formu PDF butonundan indirebilirsiniz.  

 

 

 

;