izmir büyükşehir belediyesi logosu

KONGRE ve FUAR HAKKINDA

A+
A-
KONGRE ve FUAR HAKKINDA

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ

     Türkiye'de ikincisi yapılacak olan yaş alma fuarının, fuarcılığın doğduğu kent olan İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ana Tema:

  • Keyifli ve sağlıklı yaş alma.

Amacımız:

    Dünya'da ve Türkiye'de giderek ve hızla artan yaşlılık oranı, yaşlanma hızı ve ömür uzunluğu;  sosyal yaşamı düzenleyen en önemli kurumlardan olan yerel yönetimleri de yakından ilgilendirmektedir. TÜİK'ten alınan verilere dayanarak, yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişidir. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında %8 iken 2015 yılında %8,2’ye yükselmiştir. Türkiye en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip 167 ülke arasında 66. sırada yer almaktadır.

    Yerel yönetimler bağlamında yaş alan vatandaşlarımızın sağlık standartları ile birlikte yaşam kalitelerinin de arttırılması, aktif bir yaşlanma süreci yaşamaları bizim için son derece önemlidir.

    Değişip - dönüşen toplum yapısı içinde yaş alan vatandaşlarımıza yönelik hizmet kalitesini yükseltmek için yerel yönetim olarak bilimsel çalışmalara ayrı bir önem veriyoruz.

     Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları, hizmet alıcıları, hizmet alıcının yakınları, hizmet sunucuları, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları ve bu başlıklarda dünyadan diğer aktörlerin bir araya geleceği Uluslararası İzmir Keyifli Yaş alma Fuarı ve Kongresi düzenlenmiştir. Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi hem Akademik hem pratik yönüyle yaşlıların, yaşlananların ve kırılgan yaşlılara hizmet verenler ile aile yakınlarının buluşturulacağı, ülkemizdeki ilk etkinliktir.

    Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi ile akademik ve uygulamaya yönelik olarak, yaş alan vatandaşlarımız ve aile bireyleriyle hizmet sunucuların buluşturulması; ilgililer arasında tanışma, fikir alışverişi ve işbirliği ortamının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedeflerimiz:

  • Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan yaş alma konusuna dikkat çekmek ve keyifli yaş almaya yönelik öneriler üretmek,

  • Yaş almayı biyolojik, psikolojik,sosyal ve kültürel boyutlarıyla irdelemek,

  • Yaşlanma konusunda toplumsal algı ve genel kabul görmüş yaklaşımları sorgulayarak, keyifli yaş almak için Türk toplumuna özgü stratejiler önerebilmek,

  • Yaş alan bireyleri alanda politika belirleyen ve hizmet sunumunda görev alan bürokratlar, akademisyenler, STK temsilcileri, kanaat önderleri, karar vericiler, hizmet sunucular, ürün geliştiren ve sunanlar, mahalli idareler gibi farklı alanlardaki ilgilerle bir araya getirerek keyili yaş almaya yönelik hedefller geliştirebilmek,

  • Yaş alma ile ilgili yerel, ulusal ya da uluslararası hizmet veren kişi ve kuruluşların stantlarının yanı sıra, alanında uzman akademisyenler ve başarılarıyla topluma mal olmuş ünlülerle yaş alma üzerine interaktif sunumlar, söyleşiler ve atölyeler gerçekleştirmek,

  • Yaş alma konusunda çalışan firma yetkilileriyle yaş alan toplumların ihtiyaçlarını tartışabilmek, talep ve beklentileri karşılamaya yönelik yenilikçi tasarım ve ürünleri belirlemek, mevcut tasarımları tanıtabilecekleri fırsat ortamı yaratmak.

Hedef Kitle:

  • Tüm yaş grupları olarak belirlenmiştir.

Yer:

  • Fuar İzmir / Gaziemir – C Salonu

Tarih:

  • 17-19 Ekim 2019

KONGRE ve FUAR HAKKINDA
;