izmir büyükşehir belediyesi logosu

BİLİMSEL PROGRAM

A+
A-
BİLİMSEL PROGRAM


A SALONU


11 Mayıs 2017
 
Saat 9.00-10.00 arası: Çay-Kahve İkramı

Panel 1: Keyifli ve Planlı Yaşlanma
A Salonu
Saat: 10.00 – 12.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek (Ege Üniversitesi Geriatri BD, Tabib Odası Başkanı)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. İsmail Tufan (Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji) Bölümü, 
Emeritus Professor Terence Seedsman (Victoria University,  Australia) 
Gölköylü Saatçi Mehmet Yılmaz 
Prof. Dr. Ahmet Turan Işık (Dokuz Eylül Üniversitesi, Geriatri BD)
 

 
Açılış Töreni ve Protokol Konuşmaları
Saat: 12.00 – 13.00

Öğle Yemeği 13.00-14.00
 
Forum Alanı
Sağlığım Sohbetleri

Moderatör: Prof.Dr. Aliye Mandıracıoğlu (Ege Üniversitesi Halk Sağlığı AD) 
Saat 14.00- 15.00 
Vitamin ve Bitkisel İlaç Kullanmalı mıyım  Doç. Dr. Burcu Balam Yavuz (Hacettepe Üniversitesi, Geriatri Ünitesi)

Moderatör: Doç.Dr. Gülistan Bahat Öztürk (İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Geriatri BD)
Saat 15.00-16.00 
Bakıcı Tükenmişliği  Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

Moderatör:  Prof.Dr. Deniz Suna Erdinçler (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geriatri BD)
Saat 16.00-17.00
Sosyal Hizmetlerden nasıl yararlanabilirim? Nesim Tanğlay (Sosyal Hizmetler İl Müdürü)

 
12 Mayıs 2017

Saat 9.00-10.00 arası:  Çay-Kahve İkramı


A Salonu
Panel 2: Yaşlılığın Hukuksal Boyutu
               Miras Hukuku

Saat 10.00 – 12.00

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ekin Özgür Aktaş (Ege Üniversitesi Adli Tıp AD),
Prof.Dr. Reyhan Uçku (Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD)
 
Hasta Hakları Psikolog  Mevlüt Ülgen
Miras Hukuku Yard. Doç.Dr.Beşir Atabey (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yaşlı İhmal ve İstismarı  Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin (Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı AD), Öğretim Gör. Dr. Ahmetcan Bilgin (Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıbbi Etik AD)
Özel Durumlarda Vasi Tayini Av. Mithat Kara 

Öğle Yemeği 12.00-13.00

Forum Alanı
Sağlığım Sohbetleri 
 
Moderatör:  Prof.Dr. A. Turan Işık (Dokuz Eylül Üniversitesi, Geriatri BD)
Saat 13.00-14.00
Her Unutkanlık Demans mıdır?  Prof. Dr. Engin Eker (Alzheimer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Dr. A. Turan Işık


Moderatör: Doç. Dr. Alper Döventaş (İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Geriatri BD)
Saat 14.00-15.00
Dizlerim ağrıyor, kireçlenmem mi var? Prof. Dr. Sibel Eyigör (Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD)
 
Moderatör: Doç. Dr. Ergün Bozoğlu (Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Geriatri BD)
Saat 15.00- 16.00
Yaşlılık ve Şeker Hastalığı  Prof. Dr. Fulden Saraç (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Geriatri BD)

 
13 Mayıs 2017
 
Saat 9.00-10.00 arası: Çay-Kahve İkramı
 
Panel 3: Hayat Boyu Öğrenme
Saat: 10.00 – 12.00
A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muammer Tuna (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü), Doç. Dr. Sevnaz Şahin (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri BD), Prof. Dr. İsmail Tufan  (Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü)
Tazelenme Üniversitesi; Mustafa Cengiz Çöpelli
Yaşlılar  Parlemantosu;  Faruk Yaşar Gürdal (Gerontolog, Dinar  Belediyesi)
Melike Tamer Köse (Akdeniz Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi)

12.00 - 13.00: Öğle Yemeği 
 
Forum Alanı
Sağlığım Sohbetleri 
 
Moderatör:  Prof. Dr.  Aslı Çurgunlu (Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı),
Saat 13.00-14.00
Sağlık Bakım Hizmetine Ulaşım  Uzm. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk (Tepecik Eğitim Hastanesi, Palyatif Bakım Sorumlusu)


Moderatör: Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin (Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi) 
 Saat 14.00-15.00
İletişim Yoluyla  Dolandırıcılık
Polis Memuru, Tuncay Kılıç (Asayiş Şube Md)
 
Moderatör: Doç. Dr. Murat Varlı (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri BD)
Saat 15.00-16.00 
Yaşlılarda düşme ve ev kazalarının önlenmesi
Uzm. Dr. Pınar Tosun Taşar (Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Kliniği)
Saat 16.15-17.00
A Salonu
Sonuç Bildirgesinin sunulması
Kongreden  Aklımızda Kalanlar
Sözlü Bildiri Ödüllerinin Verilmesi
 
Uzm. Dr. Sercan Şahutoğlu (Ege Üniversitesi Geriatri BD)
Uzm. Dr. Özge Kayhan Koçak (Ege Üniversitesi Geriatri BD)
Uzm. Dr. Ali Ekrem Aydın (Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri BD)
Uzm. Dr. Esra Bulut (Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri BD)

 
BİLİMSEL PROGRAM
B SALONU

Uluslararası olan kongremizde B salonunda İngilizce ve Türkçe sunumlar yapılacaktır.
Konuyla ilgili profesyonellere yönelik olan programda bu alanda çalışan farklı meslek gruplarından konularında uzmanların ve  akademisyenlerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşması amaçlanmıştır.
(Yabancı konuklarımız için B salonunda İngilizceden Türkçeye çeviri yapılacaktır)
 
11 Mayıs 2017
Bilimsel Sözlü Bildiriler:  Saat 9.00-10.00
Moderatörler: Yard. Doç. Dr. Derya Kaya, Yard. Doç. Dr. Mehmet Akif  Yalçın

 

Saat Sıra No Başlık Sunucu
09.00 - 09.10 SÖZEL 01 SAĞLIK VE SOSYAL ÇALIŞANLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN YETERLİLİKLER KONUSUNDA YAŞLI BİREYLERİN GÖRÜŞLERİ Özlem Küçükgüçlü
09.10 - 09.20 SÖZEL 02 YAŞLILARDA YALNIZLIK: AYDIN KIRSAL BÖLGE ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Safiye Özvurmaz
09.20 - 09.30 SÖZEL 03 BİLİŞSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARI İLE B12, FOLİK ASİT VE HOMOSİSTEİN ARASINDAKİ İLİŞKİ Ahmet Hulusi Dinçoğlu
09.30 - 09.40 SÖZEL 04 GERİATRİK BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMUNUN, AKTİVİTE SIRASINDAKİ YORGUNLUK VE KOMORBİDİTE İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Özgün Elmas
09.40 - 09.50 SÖZEL 05 GERİATRİK SENDROMLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Nuray Kayak
09.50 - 10.00 SÖZEL 06 YAŞLIYA YÖNELİK İSTİSMAR VE İHMAL Aysun Çobadak
 
Konferans B1:
Saat 13.30-14.15
Moderatörler:  Prof. Dr. Sibel Göksel (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji BD),  Doç. Dr. Yaprak Seçil (Katip Çelebi Üniversitesi, Nöroloji AD)
The 2016 WHO definition of Healty Ageing
Prof. Dr. Jean Pierre Michel (Cenevre/İsviçre)
(Geneve/Switzerland) University Of Genova, Department of Rehabilitation and Geriatrics

 
Konferans B2
Saat 15.00-16.00
Moderatörler: Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Doç. Dr. Özlem Duva
Practical Wisdoms For Aging Well: A Message For  All Who Enter Old Age.
Emeritus Professor Terence Seedsman
Victoria University, Melbourne, Australia

12 Mayıs 2017

Saat 9.00-10.00 Sözlü Bildiriler:
Moderatörler: Doç. Dr. Nil Tekin, Uzm. Dr. Aslı Kılavuz
Saat Sıra No Başlık Sunucu
09.00 - 09.10 SÖZEL 07 OMUZ AĞRISI OLAN 50 YAŞ ÜZERİ BİREYLERDE KAS ENERJİ TEKNİĞİNİN FONKSİYONEL DÜZEY, AĞRI, YAŞAM KALİTESİ, AKTİVİTE KORKUSU ÜZERİNE ETKİSİ Fahri Akbaba
09.10 - 09.20 SÖZEL 08 KALP DAMAR CERRAHİSİ HEMŞİRELERİNİN YAŞLILIĞA İLİŞKİN TUTUMLARI Hatice Eda Yoltay
09.20 - 09.30 SÖZEL 09 FUNCTIONAL EXERCISE CAPACITY IN THE ELDERLY: OCTOGENARIANS VERSUS SEPTUAGENARIANS İsmail Özsoy
09.30 - 09.40 SÖZEL 10 SENILE OSTEOPOROSIS IS ASSOCIATED WITH ENDOTHELIAL DYSFUNCTION Cafer Balcı
09.40 - 09.50 SÖZEL 11 GERIATRIK YAŞ GRUBUNDA MASKELI HIPERTANSIYONUN KOGNITIF FONKSIYONLARLA İLIŞKISI Burcu Balam Yavuz
09.50 - 10.00 SÖZEL 12 YAŞLILARDA YAŞAM KALİTESİNİNARTIRILMASI AÇISINDAN AÇIK ALAN REKREASYON FAALİYETLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ Rıdvan Küçükali
 
Saat 10.00-11.00 Sözlü Bildiriler:
Moderatörler: Uzm. Dr. Pınar Tosun Taşar, Mauren Seedsman, Ikuko Murakami
Saat Sıra No Başlık Sunucu
10.00 - 10.10 SÖZEL 13 KURUMSAL BAKIM VE YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİ Muammer Tuna
10.10 - 10.20 SÖZEL 14 YAŞLANMA VE MİKROBİYOTA Cansu Bekar
10.20 - 10.30 SÖZEL 15 ÇOCUKLARIN DÜNYASINDA BÜYÜK EBEVEYNLER: KUŞAKLAR ARASI İLİŞKİLER Hatice Uzşen
10.30 - 10.40 SÖZEL 16 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR Cem Ergun
10.40 - 10.50 SÖZEL 17 YAŞLILARDA YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIKLI YAŞLANMA Belma TOPTAŞ
10.50 - 11.00 SÖZEL 18 DENİZ AKVARYUMU , DOĞA PARKLARI VE MÜZELERDE EMEKLİLERİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI Mustafa Alpaslan
 
Konferans B3
Saat 14.00-14.45
Moderatör: Prof. Dr. İsmail Tufan (Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü), Doç.Dr. Özge Küspeci (İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Action Research for Active Aging 
Prof. Dr. Prof. Dr. Hiroko Akiyama
Tokyo University, Gerontology Department, Japan


13 Mayıs 2017

Saat 9.00-10.00 Sözlü Bildiriler
Moderatörler:  Doç. Dr. Cem Ergün, Yard. Doç. Dr. Nursen İlçin
Saat Sıra No Başlık Sunucu
09.00 - 09.10 SÖZEL 19 DETERMINANTS OF FEAR OF FALLING IN ELDERLY PEOPLE WITH NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN Nursen Ilcin
09.10 - 09.20 SÖZEL 20 EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN YAŞLI BİREYLERE BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM VERME YÜKÜ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Caner Baysan
09.20 - 09.30 SÖZEL 21 DEMANSLI BİREYLERDE KOGNİTİF VE NON-KOGNİTİF SEMPTOM YÖNETİMİNDE NON-FARMAKOLOJİK GİRİŞİMLERİN ETKİNLİĞİ Aysun Babacan Gümüş
09.30 - 09.40 SÖZEL 22 SAĞLIK TURİZMİ-SAĞLIKLI TURİZM (GENÇ YAŞLILARLA TURİZMDE DEVRİM) Melike Tamer Köse
09.40 - 09.50 SÖZEL 23 AYDIN MERKEZDE YAŞAYAN 75 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARIN YAŞAM KOŞULLARI VE SAĞLIK DURUMLARI Serap Gökçe
09.50 - 10.00 SÖZEL 24 DOCTORATE IN HEALTH OF ELDERLY IN IZMIR, TURKEY, A NEW PERSPECTIVE E. Sumru Savaş

 
Konferans B4
Saat 14.00-14.45
Moderatör: Prof.Dr.Güzel Dişçigil,  Doç.Dr. Özlem Küçükgüçlü
Perception Identification and treatment of Frailty
Prof. Marcello Maggio
UOC Clinica Geriatrica, Parma, Italy

 

;